Den första versionen byggde på Agrias skadestatistik från åren 1995-2002 och var då endast tänkt för rasklubbarna. Den nya uppdaterade versionen är förenklad och har utökats till 133 raser samt innehåller även skadestatistik för åren 2003-2006.

I den nya versionen av Agria Breed Profiles är de relativa riskerna för att en hund ska drabbas av en sjukdom eller dö av en särskild orsak i fokus istället för det faktiska antalet sjuka/döda hundar. Med relativ risk menas hur troligt det är att en hund av en ras drabbas av en viss sjukdom eller dör av en särskild orsak jämfört med genomsnittet.

Sjukdomsdiagnoserna har även förenklats i och med att alla sjukdomar i ett visst kroppssystem slagits samman. Till exempel så ligger alla hjärtsjuksjukdomar nu samlade under kategorin ”Heart” istället för uppdelade under olika diagnoser.

För samtliga raser finns också en grafik över hur stor benägenhet rasen har att gå till veterinären jämfört med genomsnittet.

Historiskt sett har hälsoarbetet i olika rasklubbar ofta inriktats mot diagnoser som är lätta att mäta, till exempel ledproblem, ögonsjukdomar med mera.

– Med Agria Breed Profiles hoppas vi kunna ge en bredare bild av vilka hälsoproblem som faktiskt finns inom en ras, säger Terese Holmquist som är ansvarig för Agria Breed Profiles.

Tanken med den förenklade statistiken i Agria Breed Profiles är också att kunna uppmärksamma de problem som uppfödare och valpköpare stöter på i sin vardag.

– Vanliga sjukdomar som drabbar många är minst lika viktiga som de som enbart drabbar ett fåtal, säger Terese.

Som uppfödare är det oerhört värdefullt att känna till varför valpköparna vanligen uppsöker veterinär och vissa av dessa orsaker kan förebyggas rätt enkelt genom information.

– Inom min egen ras Sheltie är det till exempel vanligt med morgonkräkningar. Något som kan förebyggas genom en så enkel sak som att ge hunden något att äta på kvällen.

Exempel på andra raser som drabbas av vissa skador är små terriers som i regel är friska men löper en högre risk att springa bort, drunkna och bli påkörda. Statistiken har också visat att American Staffordshire Terrier löper sju gånger högre risk att få ned ett främmande föremål i magen.

– Fakta av detta slag är ju jättebra för uppfödarna att kunna delge sina valpköpare så att de tänker på att inte släppa hundarna lösa innan inkallningen sitter ordentligt samt plockar undan saker som frestar hunden att tugga på, berättar Terese.

Att statistiken nu bygger på risker att drabbas av något har också inneburit att ”nya” diagnoser har dykt upp inom en del raser. Terese tar ännu ett exempel från sin egen ras.

– Vi har till exempel sett att risken för att en Sheltie drabbas av livmoderinflammation inte är större än hos någon annan ras men att de löper högre risk att dö av sjukdomen. Vad det beror på vet vi ännu inte men att fundera över orsaker till varför är oerhört viktigt för rasklubben. Kan det till exempel vara så att rasen visar få symtom och tas till veterinären för sent?

Agria Breed Profiles är inget facit till vad som ska prioriteras i avelsarbetet. Däremot är förhoppningen att den ska kunna fungera som en hjälp och diskussionsunderlag för uppfödare med flera.
– Vad är en viktig sjukdom? Är det en som många drabbas av eller en som innebär mycket lidande? frågar sig Terese.

Som hjälp till rasklubbarna i värderingen av detta har Agria tagit fram en beslutsmatris som förhoppningsvis kan underlätta diskussionerna. Matrisen kan beställas via mail till agriabreedprofiles@agria.se.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att Agria Breed Profiles aldrig kan vara den enda källan i en rasklubbs hälsoarbete, bland annat eftersom statistiken enbart bygger på diagnoser som är ersättningsbara i försäkringen.

Det finns diagnoser som inte är ersättningsbara, exempelvis mentalitetsproblem, kroksvans och navelbråck. Dessutom når behandling av vissa sjukdomar ibland inte upp till självrisken.

– Därför är det troligt att de flesta sådana kvitton inte kommer Agria tillhanda och därför inte heller blir tillförlitligt i statistiken, avslutar Terese.