- Vi har lyssnat på våra uppfödare och tillsammas med dem utformat en helt ny flockförsäkring för att täppa till de luckor som finns på marknaden idag. Med Agria Flock Guld kan vi nu erbjuda trygghet för hela flocken samtidig som det ingår en rad förmåner för den som bedriver kennel, säger Patrik Olsson, affärsområde smådjur, Agria Djurförsäkring.

Agria Flock Guld har marknadens högsta försäkringsbelopp för veterinärvård upp till 120 000 kr, alternativt 90 000 kronor. Helt enkelt ett kollektivt veterinärvårdsskydd för uppfödare som tycker det är för dyrt att individförsäkra alla.

Kontakta ditt ombud

Kontakta ditt ombud om du är intresserad av att teckna vår nya flockförsäkring. Är du redan kund kan du välja att göra detta vid din försäkringsförnyelse. Har du ingen försäkring i dagsläget kan du teckna försäkringen redan idag.

Ombudskartan

Ansvars- och rättskyddsförsäkring ingår

Utan extra kostnad ingår också en ansvars- och rättskyddsförsäkring för den som har en kennel. Till exempel om uppfödarens hund skulle skada en person, en annan hund eller en sak. Dessutom ingår försäkring vid en tvist med valpköpare.

Premien sätts utifrån premiegrupperna 1-9 som styrs av hur ofta rasen använder sin försäkring. I en flock med 4 till 10 hundar ligger genomsnittspremien per hund mellan 650 kr och 1800 kr beroende på rasgrupp och valt försäkringsbelopp.

Fyra guldkorn i Agria Flock Guld

•    En kollektiv veterinärvårdsförsäkring
•    Gäller för 4 hundar eller fler – ingen övre begränsning
•    Marknadens högsta belopp för veterinärvård 120 000 kronor
•    Utan extra kostnad ingår ansvars- och rättsförsäkring