Normalhunden har en rektangulär kroppsform med vilket menas att den är något längre än vad den är hög. När man tittar på huvudet så utgör skallpartiet 50 % och nospartiet 50 %. Kroppsdjupen och längden på benen är också 50 % vardera.
– Idag är det dock väldigt många storväxta raser som har fått ett kroppsdjup på 60-65 % och endast 35-40 % ben.

Hundens front hänger löst

Hundar saknar ett ben som människor har - nämligen nyckelbenet.
– Om hunden hade nyckelben skulle inte hela framdelen hänga lös vilket den faktiskt gör idag.

Framdelen sitter bara fast med muskulatur och bär dessutom upp två tredjedelar av hundens totala vikt.
– När man vet det borde man inse hur viktigt det är att avla fram hundar med bra framställ. Tyvärr har majoriteten av uppfödarna inte förstått det oavsett ras, säger Moa.

Överarmen kan aldrig vara kort

Framstället består av tre exakt lika långa ben (skulderbladet, överarmsbenet och strålbenet). Visuellt kan ibland överarmsbenet upplevas som kortare vilket troligtvis är anledningen till att många domare skriver det i sina kritiker.
– En rak överarm (öppet vinklad) kan upplevas som kortare om du enbart tittar på hunden men om du kontrollerar med händerna så känner du hur det faktiskt är. Det är nämligen anatomiskt omöjligt att överarmen skulle vara kortare än de andra två benen.

Framskjuten skuldra fysisk omöjlighet

Ett annat uttryck som uppfödare och domare slänger sig med är ”framskjuten skuldra”. Enligt Moa så är det är också en fysisk omöjlighet då man inte kan skjuta fram enbart skuldran utan då måste hela framstället följa med.
– Skuldran kan däremot vara brant och det är idag ett större problem än raka överarmar. En brant skuldra ger ett för kort framsteg och hunden får ofta så kallad hjorthals.

Bett

En vuxen hund ska alltid ha 42 tänder och det vanligaste är att de sitter i ett saxbett. I grupp 1 finns dock många vallande raser som också tillåts ha tångbett enligt rasstandarden.
– Sedan har vi några raser som ska ha underbett men det innebär absolut inte att de ska se ut som grävskopor, påpekar Moa.

Bröstkorg

Bröstkorgen är hundens Gunnebostängsel, det vill säga det är bakom revbenen som hundens alla vitala delar ligger.
– Därför är det jätteviktigt att till exempel arbetande jakthundar har en tillräckligt lång bröstkorg så att inte en pinne i skogen punkterar ett livsviktigt organ.

Hos de flesta raser är bröstkorgen lika djup som benen är långa. Den vanligaste bröstkorgen är oval d v s lika avrundad upptill som nertill det finns ju även andra typer av bröstkorgar, tunnformade, samt den runda som hos t ex engelsk bulldogg. Det är också av yttersta vikt att bröstbenet är tillräckligt långt.
De två bakersta revbenen (nummer 12 och 13) är så kallade ”falska revben” vilken betyder att de inte går hela vägen ned.
– Ibland är de alltför korta och då kan det bildas en broskklump på änden som känns tydligt och även syns på en korthårig hund.

Bakstället

Bakstället tycker Moa är det enklaste inom anatomin. Idag är tyvärr många hundar övervinklade bak och alltför knappt vinklade fram. Har hunden dessutom ett övervinklat knä ger det oftare anmärkning på höftledsröntgen vilket beror på att de hänger i höftleden.
– Det är alltid bättre att vara öppet vinklad både bak och fram för rörelse, funktion och inte minst för hållbarheten.

Kors

De flesta hundar som bär sin svans högt (rakt upp) har ett plant kors. Hundar med sådana kors kan ha svårt att trampa under sig men sprätter mycket bak när de rör sig.
– En hund ska idealt sätt vara så balanserad som möjligt. Ju kortare/mer kvadratisk hunden är desto lättare är det att den trampar förbi sig när den rör sig.

Anatomi hos hund är givetvis så mycket mer än de delar som tagits upp i denna artikel och vad Moa hunnit med att prata om på sina kvällsföredrag. För den som vill lära sig mer anordnar Moa Person tillsammans med Svante Frisk regelbundet kurser i anatomi som sträcker sig över flera kurstillfällen. Du kan läsa mer om detta på deras webbplats: www.hundkompetens.com.

Läs även Moa Perssons tankar om: Varför dömer domaren så?