Cecilia Hässler Pettersson har jobbat som veterinär sedan 1975. Egentligen var det en slump att hon blev intresserad av gynekologi och reproduktion. Efter examen började hon arbeta med stordjur på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

– Det råkade bli så att mycket handlade om reproduktion och ämnet var fascinerande. Jag jobbade bland annat som lärare för blivande seminörer på nötkreatur och utbildade även veterinärstudenterna i ämnet ”artificiell insemination”.

På Albano har Cecilia arbetat sedan 1986 och det är sjukhusets bredd och många specialinriktningar som hon uppskattar mest.

– Det är utvecklande att arbeta ihop med alla duktiga veterinärer som finns här. Vi lär oss av varandra hela tiden, berättar Cecilia.

Utstryk och blodprov

Ungefär en fjärdedel av Cecilias besökare är reproduktionspatienter. Om det gäller problem med en parning börjar hon alltid med en rutinmässig undersökning av tiken.

– Om det är en förstagångstik går jag upp med ett spektrum i vulvan och kontrollerar så att allt ser okej ut för att hon ska kunna paras naturligt.

Med ett vaginalutstryk kan Cecilia se om det verkar vara ungefär rätt tid för parning.
Verkar tidpunkten rätt kan jag också ta ett blodprov för att mäta hormonet progesteron som stiger i samband med tikens ägglossning.

Fel dag vanligaste orsaken till tom tik

Läser man i äldre litteratur står det ofta att tiken ska paras på dag 9-11. Idag vet man att de individuella skillnaderna är mycket större än så.

– En del ska paras på 5:e eller 6:e dagen och andra så sent som på 24:e eller 25:e, säger Cecilia.
Den bästa indikatorn på om det är dags är en erfaren hanhund.
– Den vanligaste orsaken till att en tik går tom är faktiskt att hon paras på fel dag.

Cecilia är en av de veterinärer som får utföra artificiell insemination (AI). En fullständig förteckning över vilka veterinärer som får inseminera finns hos SKK och Jordbruksverket.

Varför inseminera

Det finns olika anledningar till att vilja inseminera.

– Det kan till exempel vara att man vill använda en hane som bor väldigt långt bort, att hanen inte kan para på grund av en skada eller för att undvika infektion.

Cecilia håller med SKK som i sina avelsrekommendationer tycker man ska undvika att inseminera en tik som inte blivit parad naturligt innan.

– Jag kan dock göra undantag om djurägaren kan motivera ordentligt varför, säger Cecilia.

Färsk, kyld eller frusen sperma

Idag finns tre olika metoder för att inseminera en tik. Den första formen är att utföra inseminationen direkt när både hane och tik finns på plats.

– Det är oftast så jag arbetar, berättar Cecilia.

Det andra sättet är att sperman kommer transporterad kyld vilket är det vanligaste sättet att inseminera transportsperma.

– Det krävs en hel del planering och flexibilitet hos framförallt hanhundsägaren för att få logistiken kring den metoden att fungera.

Kyld sperma som hanteras rätt kan under optimala förhållanden leva i tre till fyra dagar men det kan vara nog så kort tid om den ska transporteras långt.

Minus 196 grader

Det tredje och sista sättet är att använda fryst sperma. Det är en bra (och nödvändig) metod om man vill spara sperma för framtiden eller använda en hanhund som inte finns längre. Fryst sperma ska förvaras i flytande kväve i minus 196 grader vilket gör att den måste fraktas i en speciell behållare som är dyr att införskaffa.

– Idag är det bara SLU i Uppsala som får lagra och hantera fryst sperma. Veterinärhögskolan i Oslo kan också vara ett alternativ för den som har närmare dit, säger Cecilia.

Chans för dräktighet

För att importera sperma behövs tillstånd från Jordbruksverket.

– Man brukar räkna med mellan 50 och 60 procents chans för dräktighet vid naturlig parning eller insemination med färsk sperma. Chansen minskar till mellan 45 och 50 procent om man använder frusen sperma.

Av siffrorna kan man konstatera att det här med reproduktion inte är helt enkelt.

– Det är svårt. Och just det svåra är också det som gör en så ödmjuk inför naturen, konstaterar Cecilia Hässler vist.

5 snabba frågor till Cecilia Hässler

Vad har du själv för hundras?
Irländsk Terrier. Alla mina djur är dock kastrerade och jag har aldrig fött upp något djur själv.

Varför just gynekologi?
Därför att ämnet reproduktion är det är det viktigaste som finns. Utan fortplantning hade vi inga djur.

Vad är roligast i ditt jobb?
Mitt jobb handlar om att ge liv istället för att ta liv. Bara det säger väl allt.

Vanligare orsaken till att en tik inte blir dräktig?
Att hon paras på fel dag.

Hur är den perfekta avelstiken?
Hon är sund och sköter fortplantningen på egen hand. Hon är också tydlig med när det är dags för parning och sköter om sina valpar utan att ägaren måste lägga sig i allt för mycket.