Under clinicen jobbar Eva med två hundar, en jaktlabrador och en bruksschäfer som båda gnäller för att de har en förväntan, det vill säga en av de vanligaste anledningarna. Eva tar ett teoretiskt exempel med hunden som tigger vid matbordet jämfört med hunden som går och tigger belöning vid förarens vänstersida.

– Även om deras förväntan ligger på olika saker så skiljer sig inte själva beteende åt så mycket, förklarar hon.

I båda ovanstående fall vill hundarna åt en belöning som kommer från människan.

– När det gäller jakthundar är den enda skillnaden att förväntningen ligger utåt, på att få springa och hämta, men det handlar fortfarande om att hunden har en förväntan.

Lägger för stor vikt vid ord

Ett stort fel som vi människor gör i vår hundträning tror Eva är att ställa för höga krav på att hundarna ska förstå vårt verbala språk.

– Vi riskerar att missa deras språk och hamnar i ett läge där vi hela tiden måste bevaka våra hundar så att de fortsätter göra rätt.

I många fall kommer gnället nära oss och därför ska vi vara försiktiga med att kommendera hunden för mycket inom armlängds avstånd. Istället för att kommendera våra hundar tycker Eva vi ska jobba mer med att överföra en känsla till dem. Men för att klara det krävs förstås att vi jobbar en hel del med oss själva.

– Vi måste träna på att själva vara lugna och att inte bevaka våra hundar, säger Eva.

Gå tillbaka till grunden

Ofta handlar det om att ta bort alla kommandon och gå tillbaka till grundträningen. Det är inte bara ett beteende som ska förändras utan hela känslan.

– Ta tillvara på alla situationer i vardagen att göra din vänstersida till en lugn och gosig plats. På promenaden, i hälsningscermonin etc. så samtalar du och din hund över en gobit på vänster sida. Klia hunden och undvik ögonkontakt. Var också mycket noga med att det är du som tar initiativet till att stunden är över.

En hund som väl utvecklat ett gnällande kräver tyvärr ofta evigt arbete för att bli tystare. Eva beskriver dem som ”nyktra gnällare” där du som förare måste lära dig att tolerera lite ljud men som med rätt tänk och träning har en klar förbättringspotential.

– Jag startar till exempel alltid mitt fotgående med en känsla och inte med en massa kommandon, förklarar hon.

Lugn ger aktivitet

Oavsett vad vi gjort för att få en hund som gnäller så ligger hunden i en felaktig aktivitetsnivå. Eva demonstrerar ”ryggsäcken”, en övning du kan ta till för att lära hunden att den ska vara lugn för att bli belönad med betydligt högre aktivitet. Hunden ska inse att det enda sättet att påverka dig är genom att vara lugn.

– När den förstått kommer den att trycka sig fysiskt mot dig istället för att försöka kasta sig ut mot det den vill ha.

En annan av de få signaler som hundar ger varandra som vi faktiskt kan använda i denna typ av träning är att bli så tung i kroppen som du bara kan och med bortvänd blick lägga en hand på hundens manke.

– Detta ska dock användas mycket sällan, poängterar Eva.

Leta efter rätt beteende

Mycket hundträning handlar idag om snabba belöningar. Men för att få bukt med pip och gnäll gäller det att förare och hund går ner i varv tillsammans. Att vila tillsammans är en av grunderna i en god relation.

– Titta på vilka verktyg du har i träningen. Blir din hund till exempel alldeles uppjagad av en boll så försök att förändra känslan till bollen genom att kela med hunden medan den till exempel har den i munnen. Eller plocka helt enkelt bort den och testa till exempel en slickbelöning som är lugnande.

Bestäm dig också för vad kriteriet för belöning är och håll dig till det, exempelvis fyra sekunders tystnad. Räkna tiden efter sista gnället för om belöningen ges för snabbt riskerar du att få en felaktig beteendekedja. På så sätt blir det lättare att leta efter rätt beteende och belöna det istället för att fela/bestraffa hunden.

– Det är viktigt att du fortsätter med det du tränar, t.ex. fotgående, samtidigt som du räknar även om hunden gör fel. Om du slutar varje gång hunden börjar gnälla riskerar du att hamna i ett beteende. Det handlar om att du bör vara försiktig med att fela hunden eftersom det lätt leder till frustration, förklarar Eva.

Lär dig acceptera lite ljud

Var också tacksam för det du får och skapa situationer där du försöker upprepa det rätta beteendet.

– Som förare måste du acceptera att en del hundar inte går att få helt tysta. Först när du gjort det kommer du att kunna behålla ditt lugn. Att själv jaga upp sig över att hunden låter är nämligen som att sätta eld på en brasa, det vill säga det värsta du kan göra.  

Kom också ihåg att du måste trivas med din hundträning.

– Att vi tycker om känslan den ger oss är en förutsättning för att lyckas, avslutar Eva.