Sverige är ett land där vi traditionellt gör upp i godo, hellre än att mötas i domstol. Men det har skett en generell förändring på senare år. Tonen har hårdnat och idag är det inte ovanligt att djurärenden hamnar i domstol. Den som förlorar rättsprocessen får stå både för sina egna rättegångskostnader och för motpartens. Dessutom ska eventuella skadestånd betalas, vilket kan innebära en ekonomisk tragedi för en hunduppfödare.

-          Försäkringsskyddet finns i vår kennelförsäkring Flock Guld, men har inte tidigare kunnat köpas separat. Nu kan uppfödare som bara har en tik köpa försäkringen och få en bra ansvarsförsäkring och rättskydd, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur hos Agria Djurförsäkring.

Ansvarsförsäkringen med rättskydd täcker så mycket som 5 miljoner kronor per skada och försäkringsår, medan rättskyddet täcker totalt 225 000 kr per tvist, men högst 550 000 kr per år. Ansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada till följd av sådan ersättningsbar skada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvist som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.  Läs mer på agria.se, klicka här.