Enligt Svenska Kennelklubbens grundregler, som du som uppfödare är bunden att följa, ska du alltid upprätta skriftliga köpe- eller fodervärdsavtal om du står i begrepp att överlåta en hund mot någon form av ersättning.

Något av följande avtal är obligatoriskt att använda vid överlåtelse:

  • Köpeavtal
  • Köpeavtal med bibehållen avelsrätt
  • Fodervärdsavtal

De två köpeavtalen har i juni 2015 lanserats i nya versioner. 

Obs! Alla tidigare ingångna avtal gäller, det är bara vid nytecknande som de nya blanketterna ska användas.

Ladda ned avtalen

Fodervärdsavtalet finns att ladda ner på www.skk.se, sök i dokumentbanken.
SKK:s köpeavtal finns inte tillgängliga för alla att ladda ner. När du som uppfödare registrerar din valpkull får du samtidigt inloggningsuppgifter till köpahund.se. Logga in där och välj "Hantera annons & avtal" så kan du ladda ned blanketterna. Det går även att beställa dem från SKK på telefon 08-795 33 77 eller via e-post blanketter@skk.se.