Vid föreläsningen i fördjupad anatomi som Moa håller för medlemmar  i Agria Breeders Club jämför hon hundens skelett med en galge som alla vet finns i varierande kvalitet. Allt ifrån den vackert snidade trägalgen till den enkelt böjda stålvajern som du får med sig hem från kemtvätten.
– Hur galgen ser ut och framför allt hur den känns, är det som avgör om en hund är bra anatomiskt byggd.

Ta i hundarna du är intresserad av

Att ta i hundarna för att veta hur de är byggda hävdar Moa är A och O.
– Genom att titta på hur en hund bär upp sig i rörelse får du en vink om hur den är byggd och på några få ökenraser går det faktiskt att se muskulaturen. För att vara 100 procent säker måste du dock känna på hunden.

Just därför tycker Moa att fler uppfödare ska ta sig tid att träffa och känna på hanhundarna som de vill använda i avel.
– SKK:s hunddata ger uppfödaren en grundplåt i form av stamtavla, veterinärstatus, avkommor, tävlingsresultat och mental status men du kan inte ta på dessa kalla fakta, säger hon.

Men för att komma framåt måste du som uppfödare veta vad du letar efter. Att känna till att vi delar in våra rasgrupper i travare och galoppörer, där de senare är i minoritet, är till exempel en bra början. En travare kännetecknas av att den är rektangulär, det vill säga längre än vad den är mankhög.
– Många vinthundar är typiska explosiva, men inte så uthålliga, galoppörer.

Använd ett lod om du är osäker

Även om många utställare säkert hört uttrycket kort överarm eller framskjuten skuldra upplyser Moa om att det faktiskt är en fysisk omöjlighet.
– Hundens framställ består alltid av tre lika långa bendelar. Om du bara tittar på en hund kan det kanske se så ut men om du känner efter upptäcker du att det är en synvilla. Överarmen är alltid lika lång som skuldran och överarmsbenet MEN om en hund har en öppet vinklad skuldra kan den se kortare ut.

En skuldra som inte är korrekt vinklad kan också innebära att hunden får så kallad hjorthals.
– Då är underhalsen längre än överhalsen, något som man ibland ser på galoppörer.

Om du känner dig osäker på hur vinklingen ser ut i framdelen kan du använda ett lod. Håll då snörets ände vid skuldrans högsta punkt (den del du känner uppe vid ryggraden). För den perfekt vinklade hunden hänger då snöret rakt ned förbi armbågen och lodet hamnar precis bakom framtassen.

Eftersträva balans hos hunden

Det är kanske inte heller alla som vet att hunden saknar nyckelben vilket innebär att hela hundens framställ hålls på plats av muskulatur.
– Framstället bär även upp två tredjedelar av hundens totala kroppsvikt och med det i åtanke är det konstigt att vi ser så många dåliga framställ, konstaterar Moa.

Om en hund skadar en framtass (framför allt den yttre tån) lider den mycket mer än om den exempelvis tvingas amputera en helt bakben. Det beror på att balansen rubbas något oerhört.

Just balans är något mycket väsentligt när man pratar anatomi.
– En hund ska kunna ställa ned ett ben i varje hörn. Det är bästa beviset på att den är riktigt balanserad.

Lär dig bakgrunden och förstå ändamålet

Att som uppfödare känna till sin ras bakgrund och ändamål kan tyckas vara ett minimikrav men förutom rasens historia kan det faktiskt göra det lättare att förstå varför rasen ska se ut på ett visst sätt.
– Mycket vinklar gör till exempel att man sliter ned sig snabbare och därför ska en hårt arbetande draghund ha knappa vinklar, exemplifierar Moa.

Moa uppmanar alla som är nya i uppfödarrollen att skaffa sig en mentor med kunskap om både rasen och historiska individer. Men en mentor kan också finnas i en annan ras då anatomins grunder är desamma för många raser.
– Vad som tar tre generationer att fallera kan ta tio år att avelsmässigt hämta tillbaka.

Samarbeta med andra uppfödare

Som uppfödare måste du titta både framåt och tillbaka. Du ska aldrig ta ett steg framåt för att samtidigt ta två tillbaka.
– Det går alldeles utmärkt att snegla på andra duktiga uppfödare. Undvik dock att upprepa misstag som andra råkat göra. För trots att man tänkt på allt så kan faktiskt kombinationer gå snett och vi hjälper varken oss själva eller vår ras om vi håller tyst om dessa.

Moa tror att en anledning till att uppfödare inte vågar prata om misstag är att man skäms.
– Men hur kan något som man egentligen inte råder över vara skämsigt? Ingen gör ju en kombination i hopp om att det ska gå snett.

Som lysande exempel på samarbete som lett till att vi tidigare haft de bästa hundarna i två raser nämner hon flat coated retriever och shih tzu.
– Det är ju för rasens skull vi uppfödare jobbar och vår gemensamma ambition måste vara att lämna över den till nästa generation snäppet bättre. Bättre samarbete ger högre kvalitet. Så är det bara, avslutar Moa.