Mentalbeskrivningen görs när valparna är 7-9 veckor gamla och skildrar valpens beteende i olika situationer. Beskrivaren, som ska vara en person som valpen inte träffat tidigare, tittar på valpens beteende under olika moment; intresse/nyfikenhet, hälsning, kontakt, leklust, gripandeform, handlingsförmåga och ängslan.

Efter momenten uppskattar valpbeskrivaren hur aktiv och trygg valpen varit under tiden. Uppfödaren själv bedömer också hur aktiv valpen är i vardagen och i förhållande till övriga i kullen.

Även resursförsvar, om valpen gjort annat under beskrivningen och om den varit ljudlig observeras. I protokollet beskrivs beteendena på en intensitetsskala från 1-5, där 1 står för låg intensitet och 5 för hög intensitet.

Hur går det till?

Beskrivningen utförs i ett isolerat rum där valpen inte tidigare varit eller i en inhägnad utomhus. Resten av valpkullen och tiken ska vara utom hörhåll från platsen så att valpen inte störs. Det bör vara så få åskådare som möjligt när beskrivningen genomförs så ett tips är att en tredje person filmar om andra intresserade vill se resultatet i efterhand.

Beskrivningen bör inte göras de närmaste dagarna efter att valpen blivit vaccinerad eller avmaskad. Det bör också ha gått någon timme se¬dan senaste utfodringen. Om kullen är stor är det bra att ta en paus så valparna får äta och sova. Eller dela på kullen och genomföra beskriv-ningen under två dagar.

Frågor & svar

Hur många valpar beskrevs 2013?

237 stycken.

Hur många valpbeskrivare finns det?

15 aktiva av totalt 23 utbildade.

Är "reslutaten" offentliga?

Nej, bara för uppfödaren under pågående provperiod.

Är beskrivningarna bara för brukshundraser?

Nej, alla raser kan deltaga.

Hur gör jag om jag vill beskriva min kull?

Kontakta SBK:s kansli eller l beskrivare direkt (lista finns på SBK:s webbplats).

Tävla och vinn en film om MV

Just nu har du som är uppfödare och medlem i Agria Breeders Club chansen att vinna SBK:s informationsfilm om mentalbeskrivning valp. Vi har tre exemplar för utlottning och allt du behöver göra är att svara på några frågor.

I Svenska Brukshundklubbens webbshop kan du även köpa informationsfilmen om mentalbeskrivning valp.

Frågor om Mentalbeskrivning valp?

Har du frågor om Mentalbeskrivning valp? Vänd dig till Svenska Brukshundklubben.