Annika Bergström, universitetslektor vid SLU, forskar om bland annat multiresistenta bakterier. Vi ringde upp för att få veta vad hon kommit fram till, hur farliga bakterierna är och hur man kan skydda sig.

Berätta om din forskning!

- I den ena studien tog vi prover på hundar före, under och efter operation för att se om de var, eller blev bärare av multiresistenta staphylokocker, samt om de påverkades av dem. Bakterierna kan plockas upp tillfälligt och sedan lämna hunden eller stanna länge - ett så kallat bärarskap. I den andra studien riktade vi in oss på tarmbakterier (E.Coli och Klebsiella).

Och hur blev resultaten?

- Det som var särskilt intressant att se, var dels att multiresistenta bakterierna var relativt ovanliga jämfört med resultat från många andra länder – av 54 undersökta hundar fick vi träff på 6. Dels att ingen av hundarna hade bakterierna i sår och ingen av dem hade besvär eller sjukdom på grund av bakterien. Bakterien finns i sjukhusmiljön och smittar både i miljön och mellan hund och människa.

- I den andra studien kunde vi se att det är lätt för en hund att plocka upp bakterien när den nosar, men också att den lätt kan släppa bakterien igen, även om det tar tid. Alla hundar blir inte konstanta bärare av multiresistenta bakterier.

Hur farligt är det med multiresistenta bakterier?

- De är farliga på så sätt att de är resistenta mot antibiotika. Det gör att en enkel infektion kan bli dödlig om det inte går att få bukt med bakterierna.

Men i din studie var ju inte hundarna sjuka, trots att några bar på multiresistenta bakterier, hur hänger det ihop?

- Man kan vara bärare av multiresistenta bakterier utan att vara sjuk. Man kan också bli av med bakterierna utan att märka av det. Det gäller både hund och människa. Men om man är bärare av en multiresistent bakterie och blir sjuk, kan de orsaka mycket allvarliga tillstånd. Behandlas den sjuka hunden med antibiotika slås dessutom ”de goda bakterierna” i kroppen ut och den multiresistenta bakterien får mer utrymme att växa. Eftersom multiresistenta bakterier inte går att stoppa med antibiotika, har den fritt spelrum i kroppen och vi riskerar att bli mycket sjuka.

Så det innebär alltså att antibiotika kan bidra till att multiresistenta bakterier får fäste?

- Ja, så kan det vara. Det är därför som det är så otroligt viktigt att bara använda antibiotika när det verkligen är befogat och då efter noggrann provtagning så att vi säkert vet vad det är som ska behandlas. Då kan vi sätta in den mest effektiva antibiotikan och minskar risken för att multiresistenta bakterier växer till.

Hur illa är läget i Sverige när det gäller multiresistenta bakterier på hund?

- I Sverige har vi varit duktiga på att inte använda antibiotika i onödan och har därför förhållandevis lite multiresistenta bakterier om man jämför med andra länder, till exempel i södra Europa. Men vi lever i en global värld där både djur och människor ständigt reser, så självklart är det ett allvarligt läge även i Sverige.

Hur smittar multiresistenta bakterier?

- Multiresistenta bakterier smittar på samma sätt som alla bakterier; nos mot nos, att hundar nosar på en fläck där en smittad hund nosat, via nysningar och i luften till exempel i en miljö där många hundar lever på liten yta.

Går det att skydda sig på något sätt?

- Inte helt, men vi ska vara försiktiga med antibiotika, vara noga med hygienrutiner och undvika att ha många hundar på liten yta. I våra studier, där flera hundar bar på multiresistenta bakterier, orsakade de resistenta bakterierna inte några kliniska problem, men de kan orsaka infektioner som är svåra att behandla.