Vad är det du ägnar dig åt i ditt forskningsprojekt?

Vi tittar på hur hundägares sätt att behandla sina hundar påverkar hur de knyter an känslomässigt. I studien imiterar vi olika omvårdnadsstilar som finns beskrivna inom humanpsykologin. Vi låter hundar hanteras på detta sätt under en period för att sedan undersöka effekten av de olika interaktionsstilarna. I beteendetester läggs sedan olika typer av påfrestningar på hundarna, som är då är tillsammans med två personer som har behandlat dem på olika sätt.

Varför är just det ett intressant forskningsområde?

Eftersom vi bland annat tittar på hur hunden använder ”sin människa” som stöd och trygghet i olika utmanande situationer beroende på omvårdandsstil, kan vi öka kunskapen om hur ägaren påverkar hunden. Det är viktig kunskap i dagens ibland stressiga och påfrestande samhälle. Dessutom hoppas vi kunna ge tips och råd kring hur man ska agera för att etablera en trygg relation med sin hund. Vi hoppas också att detta kan bidra till förståelsen kring hur man bäst matchar hund och ägare, samt hur man kan maximera potentialen hos arbetande hundar inom t.ex. vård, polis eller militär.

Hur går forskningen att gå till rent konkret?

Vi använder en grupp hundar som får träffa personer med olika omvårdandsstil under en period. Innan och efter denna period medverkar hundarna tillsammans med båda personerna i olika beteendetester där vi tittar på hur hunden använder personerna som källa till trygghet, bland annat genom att studera var hunden tittar eller vem den söker fysisk närhet till. Vi tittar även på hur hunden beter sig vid återförening med de olika personerna, och vem de föredrar att hanteras av eller hålla sig nära.

Vad hoppas du få fram via forskningen? 

Som angivet ovan så är målsättningen att öka välfärden för både hund och ägare genom en ökad förståelse för hur vi knyter an till varandra känslomässigt, eftersom detta ligger till grund för vårt välmående i många olika situationer. Det kan beskriva hur trygga vi känner oss i olika situationer, och hur vi hanterar möten med kända och nya individer, något som hundar vanligen utsätts för på daglig basis idag. 

Vi har kommit halvvägs in i projektet, och med det menas att vi har undersökt två av de fyra olika omvårdnadsstilar som finns beskrivna inom humanpsykologin. Nu tar vi en liten paus eftersom jag har fått en bebis, men den andra delen kommer troligen att slutföras i höst.

Hur kan resultaten göra nytta och varför är den här forskningen viktig?

Vi hoppas att en ökad förståelse för hur vår egen interaktion med våra hundar påverkar deras ”tillit” för oss kan vara till enorm tillgång för att maximera en god hundhållning i dagens samhälle. Vi kan öka vår förståelse för hur vi kan ge hundar stabilitet och trygghet, förstå konsekvenserna av en mer osäker relation, samt matcha hund och ägare bättre. Vi kanske kan skräddarsy vårt eget beteende för att maximera en hunds kapacitet till social prestation enligt önskemål.