Under 2004 gjorde Catharina en studie där hon studerade 2469 valpkullar av 13 olika raser. Resultatet visade en hel del intressanta saker när det gäller parningssäsong, dräktighetstid, och kullstorlek.

Flest parningar under vinter och vår

För att studera om säsongen som tiken paras på har någon inverkan på fruktsamheten delade Catharina och hennes medarbetare in året i fyra perioder; december-februari, mars-maj, juni-augusti och september-november. Till att börja med så såg man då relativt snabbt att de flesta parningar sker under vintern och våren.

– Jag är övertygad om att det inte bara är vi som styr utan att det ligger genetiskt också, säger hon.

En tes som Catharina jobbade efter var möjligheten att fruktsamheten är bättre på ”vårlöpet” då sommaren är den mest naturliga tidpunkten för valpar att växa upp.

– Och vi såg faktiskt att de kullar som var gjorda på vinterparningar var av signifikant större valpkullsstorlek, berättar hon.

Antalet valpar påverkar dräktighetstidens längd

Catharinas upplevelse som verksam veterinär på området är också att de flesta hundar har en sämre fruktsamhet på sommaren på grund av värmestress.

– Av den anledningen avråder jag ofta tikägare från att inseminera och hanhundsägare från att samla sperma på sommaren, säger hon.

En annan faktor som studerades var dräktighetstidens längd.

– Vad vi kunde se var att antalet valpar spelar roll för hur länge tiken går dräktig. Varje valp mer än genomsnittet i rasen gav nämligen en förkortning av dräktighetstiden med 0.25 dygn och likaså gav varje valp färre än genomsnittet en förlängning med 0.25 dygn.

På vilket dygn valpar tiken?

56-72 +/-1dag räknat från första parningen
65 +/-1dag räknat från LH-peaken
63 +/-1dag räknat från ägglossning
60 på räknat från optimal parningsdag*
* På inseminationsdräktigheter ser vi ofta att de valpar 60 dagar från insemination!

Äldre tikar ger mindre kullar

Tikens ålder spelar roll för hur stora kullar hon får. Catharinas studie visade att första gången man parar sin tik är det bra om hon inte är äldre än fyra år ur perspektivet kullstorlek.

– Riktigt unga samt medelålders tikar över fem år får inte lika stora kullar. Vad som är svårt att säga är dock om en mindre kull beror på att hon valpat tidigare eller att hon är lite mindre fertil.

De flesta tikar löper för första gången när de uppnått 85 procent av sin vuxenvikt vilket oftast betyder att de är 6 till 18 månader gamla.

– Tiden för löpet kan också skilja mycket tikar emellan. Löpet kan vara mellan 10 och 28 dagar vilket är delvis rasbundet men också har att göra med linjer.

Om en tik löper fler gånger än två per år påverkar det fruktsamheten negativt.

– Det beror på att det tar lång tid för tiken att normalisera livmodern efter ett löp, förklarar Catharina.

Bästa parningstid 2-5 dagar efter ägglossning

Även parningsvilligheten kan variera mellan tikar trots att de ligger lika både i ägglossning och löptid.

– Den bästa parningsperioden är dock 2-5 dagar efter ägglossningen (4-7 dagar efter LH) vilken vi kan se med hjälp av ett blodprov eftersom progesteronhalten då stiger.

Bra att veta är att tikens ägg är omogna när de avgår och behöver mogna ”på vägen”.

– De överlever 2-5 dagar i äggledarna samtidigt som spermierna kan överleva 4-6 dagar i livmodern. Det betyder att även om man inte parar på den mest optimala dagen kan tiken fortfarande bli dräktig, säger Catharina.

Normal fruktsamhet anser Catharina borde ligga på mellan 85 och 90 procent och kullstorleken på 1 och 15 valpar.

När ska tiken paras?

10 dagars löpning: dag 8-9*
14 dagars löpning: dag 11-13*
21 dagars löpning: dag 18-20*
24 dagars löpning: dag 21-23*
28 dagars löpning: dag 25-27*
* Detta gäller under förutsättning att tiken löper likadant gång på gång.
 

Bäst att samla sperma från 2-5 år gammal hane

En hanhund är generellt fertil till ungefär tio års ålder men diverse sjukdomar, medicinering etc. kan påverka fertiliteten negativt.

– Prostataproblem kan till exempel börja vid sex års ålder och påverkar fruktsamheten. En frisk vuxen hanhund kan dock para runt tre gånger per vecka eller varannan dag utan att kvaliteten på spermierna försämras.

Om du vill lagra sperma bör du passa på att göra det när hanen är mellan två och fem år gammal.

– Från en äldre hane kan det på grund av dålig fertilitet vara så att sperman inte går att frysa trots att han fortfarande kan befrukta naturligt. En äldre hanhund som inte tidigare gått i avel kan det vara bra att tömma innan han ska para då spermiekvaliteten kan bli bättre av det, säger Catharina.

Hängning inte ett måste

Det är storleken på hanens testiklar som avgör hur mycket spermier han producerar.

– Vad det gäller när testiklarna kommer ned i pungen är min egen erfarenhet att om de inte är där vid 12 veckors ålder kommer de sällan ned. Kommer testiklarna ned runt ett års ålder är de oftast skadade. Det beror på att om spermieproduktionen startar när testikeln ligger uppe i bukens värme förstörs de.

När en hane parar en tik sker normalt tre ejakulat av vilket nummer två är det spermierika.

– Blir det en hängning gör den att spermierna pressas in i livmodern. Tiden för hängningen spelar ingen som helst roll men om man inte får till en kan det vara en fördel att hålla upp bakbenen på tiken i cirka tio minuter för att spermierna ska stanna kvar.

Fryst sperma kontra kyld

Catharina berättar att svenska hundar blir mer och mer efterfrågade utomlands vilket medför att hennes jobb innebär en hel del skickande av sperma åt ”andra hållet” vilket hon tycker är roligt.

– Om sperman väl tål att frysas klarar den sig i princip hur länge som helst, berättar hon.

Kyld sperma är mycket lättare att hantera men den har givetvis en begränsad hållbarhet. Det är viktigt med en jämn temperatur för bra hållbarhet och i en speciellt framtagen kylbox så håller den i 48 timmar. Med en ”vettig” transportfirma går det att skicka kyld sperma både inom Europa och till USA även om det såklart kräver lite planering.

– I Sverige utför vi enbart vaginal inseminering och då är chansen för dräktighet större med kyld sperma men om man lägger den direkt i livmodern som i till exempel USA går det lika bra med fryst, avslutar Catharina.