På SWDI utbildas arbetande hundar av olika slag, bland annat jakt- och eftersökshundar.

– Vi hjälper bland annat till att utbilda rovdjursförvaltningens naturbevakare som jobbar för Länsstyrelsen. De ekipagen jobbar med att dokumentera spår i samband med rovdjursangrepp, vid misstanke om illegal jakt och vid riktad skyddsjakt, berättar Tobias.

Vid ett misstänkt rovdjursangrepp, i till exempel en hage, används utbildade besiktningshundar för att dokumentera skadade eller dödade tamdjur. Hundarna ska hitta in- och ut-spår ur hagen, markera spillning etc.

– Deras jobb är jätteviktigt eftersom det avgör om Länsstyrelsen ska betala ut ersättning eller ej.

Få systematiska studier

Tobias påpekar att det finns anmärkningsvärt få systematiska studier gällande spårarbete. Fallbeskrivningar och böcker finns det dock fler av.

– Vi på SWDI gjorde dock en studie av 23 spårhundar som skrämmande nog visade att endast en hund spårade tillfredställande, säger han.

Han berättar att de hundar som vanligtvis lyckats bäst under deras olika studier är de som är sämst i verkligheten.

– Någonting händer med föraren när vi tror att vi har facit vilket visar att det är svårare än vad många tror att läsa sin hund i eftersöksarbete.

Baserat på studierna av spårhundar som Tobias varit med och genomfört under åren tycker han det är dags att vi börjar tänka lite annorlunda i träningen av våra spårhundar.

– Den traditionella spårträningen handlar mycket om att lita på hunden som ska följa ett okänt spår genom vegetation till ett slutmål. Den typen av träning blir väldigt förutsägbar och skapar framtida problem med vägöverångar och motverkar uthålligheten, hävdar Tobias.

Tänk igenom ditt mål och träning

Definiera målsättningen med din spårträning – ska hunden följa vilket spår som helst eller ett speciellt spår?

Tracking dog – fotavtryck till fotavtryck

  • Trailing dog – vittring från spåret som driver med vinden.
  • Air scent dog – lös-eller band hund.

Istället rekommenderar Tobias alla att börja träna sina hundar på rena personspår.

– Släpa inga likdelar och lägg inte till något annat eftersom samtliga hjälper måste du sedan fundera över hur du ska göra dig av med.

– På Grimsö arbetar vi med felfri inlärning vilken bygger på att hunden aldrig ska göra fel eftersom fel ökar sannolikheten för att den ska göra det igen. Det är en väl dokumenterad träningsmetod som också används på människor med hjärnskador, berättar han.

Den felfria typen av träning bygger på att när du lär ut något från början skapar du en situation som är så enkel att det inte går att misslyckas. Hunden ska inte ens behöva tänka när den riktningsbestämmer spåret.

– Grunden i spårträning är att bara lära hunden spåra. Börja på hårda underlag för då behöver hunden vara mer spårbunden för att lyckas.

Gör rätt från början

Tobias vill också att hunden från start lär sig att gå i spårkärnan eftersom att gå i vittringen endast fungerar om ett spår är relativt kort och enkelt. Att lita på hunden är det sista du ska göra innan den är tränad och testad. Det är inte rättvist mot någon att göra det så hjälp hunden att göra rätt från början.

– Om du måste läsa hunden för att veta om den spårar eller inte är det något som är fel. Det ska bara smälla till i linan och det ska kännas när hunden spårar, säger Tobias.

När hunden är motiverad framåt i spåret går också aktivitetsnivån upp och den blir mindre känslig för störningar.

– Ett drag i linan är betydligt lättare att tolka än till exempel öron- och svanspositioner och vår forskning har även visat att vi inte är bra på att läsa våra hundar i spårarbetet.

Därför handlar inte spår om hur duktig hunden är på själva spårarbetet utan hur motiverad den är. Redan tidigt i din träning ska du försöka göra spåret mer intressant för att skapa motivation. Belöningar som dyker upp när som helst skapar uthållighet.

– Använd gärna lek som motivering eftersom det ofta bygger upp lite jävla anamma och tryck i spårarbetet, tipsar Tobias.

Skapa också goda vanor kring ditt spårarbete och sätt inte press på hunden genom en massa onödiga ritualer innan hunden får ge sig ut i spåret eftersom det har dålig inverkan på hundens förmåga att lösa uppgiften. Tobias gillar inte när man krånglar till det för mycket och han anser att en del tycks blanda ihop konståkning och hundträning.

– Spårarbete är ingen bedömningssport. Nyttja istället den teknik som finns för att se om hunden löser uppgiften eller ej, avslutar han.

SWDI:s träningsupplägg för spårhundar

Steg 1

1-40 meter på hårt underlag. Direktpåsläpp. Belöna att hunden enbart sätter ned nosen i backen. Lågintesiva men frekventa belöningar i början för att få hunden att förstå vad den ska göra.

Steg 2

200-300 meter på hårt underlag.

Steg 3

Öka liggtiden till en timme. 

Steg 4

Varierande underlag, vinklar och först nu okända spår.

Steg 5

Varierande läng upp till 500 meter. Fokus på korsande spår som är äldre än huvudspåret.

Steg 6

Upp till 200 meter. Upptag från olika vinklar. Stå inte själv alltid i den riktning som spåret går så att hunden lär sig att läsa dig.Your text goes here.

Steg 7

Hitta störningar att träna allt ovan i.