Tänk till kring fodret redan innan parningen

Byt gärna till ett foder med mer energi än det du har i vanliga fall redan innan parningen. Se till att det är ett helfoder, det vill säga ett foder som innehåller allt tiken behöver. På förpackningen ska det stå ”helfoder för alla hundar”, ”helfoder för valpar” eller ”helfoder för dräktiga och digivande tikar”. Då vet du att fodret räcker både till tikens behov under dräktigheten och till den krävande digivningen, men även till valparna som senare kan äta samma foder.

Tikens foder under dräktigheten

Runt parningen och de fyra första veckorna av dräktigheten förbrukar tiken lika mycket energi som vanligt, och man bör alltså inte öka mängden mat under den här perioden. När ungefär fem veckor av dräktigheten återstår är det däremot dags att öka på mängden mat. Då behöver tiken ungefär 25-50% mer energi än vanligt. Exakt hur mycket mer mat man ska ge är beroende på tikens aktivitetsnivå, storlek och hur många valpar hon har i magen. En bra måttstock är att tiken under dräktigheten bör öka ungefär 25% i vikt och ha lite extra hull, men inte vara alltför tjock.

Risker med att ge vuxenfoder med lägre energi

Om man istället ger ett vanligt vuxenfoder med lägre energi under hela dräktigheten finns det risk för att tiken i slutet av dräktigheten inte klarar av att försörja sig på fodret, eftersom hon har fullt med valpar i buken och inte har plats för stora mängder mat. Dessutom finns en stor risk för att vuxenfodret inte räcker rent näringsmässigt de sista veckorna av dräktigheten.

Sprid ut maten på flera måltider

Det vanligaste är att hundar i Sverige får mat två gånger per dag. Man brukar ofta fortsätta med detta under de första fyra veckorna av dräktigheten. Sen är det bra att öka till mellan tre och fem måltider strax innan valpning. En tik som inte har alltför stor aptit kan även ges fri tillgång foder om så önskas. Utöver ett helfoder ska man ge tiken fri tillgång vatten, men inga andra tillskottspreparat såsom extra vitaminer eller mineraler behövs.

Vid digivning krävs mycket mat till tiken

Under digivningen ökar tikens energibehov avsevärt och nu blir uppfödarens utmaning att ge henne samma energirika foder som man valt redan innan parningen, men i mycket större mängder. Hur mycket extra mat tiken behöver beror på hennes hull och aktivitet men framförallt på hur många valpar hon fått. En tik med en medelstor valpkull behöver ungefär 50 % extra mat under första veckan, dubbel mängd andra veckan, och omkring tre- eller fyrdubbel ranson under tredje digivningsveckan då hon mjölkar som mest. Fördela maten på 3-5 måltider per dag och utfodra tiken avskild från valparna.

Minska mängden successivt vid avvänjningen

I samband med avvänjningen kan det vara lämpligt att först minska mängden foder successivt, och ett par veckor senare övergå till det foder tiken brukar äta i vanliga fall. Är hon påtagligt smal kan man fortsätta med högenergi-fodret tills hon återhämtat sig och börja hitta formen igen.

Vad ska valparna ha?

Vid ungefär fyra veckors ålder brukar avvänjning av de små valparna börja så smått. De ges ofta smakportioner i några dagar och sen ökas mängden successivt. Valparna kan om så önskas ges exempelvis väl uppblött torrfoder, konserv eller annat helfoder som avvänjningsmat. Många ger rå köttfärs, äggula eller filmjölk som första mat. Gör man det är det viktigt att tänka på att detta inte kan ges mer än ett par dagar som enda mat, eftersom det inte ger valparna all den näring de behöver. Man kan även ge hemlagad hundmat men då behöver man försäkra sig om att fodret är ett korrekt sammansatt foder.

Valparna bör medan de fortfarande diar få annan mat fyra gånger om dagen. Vid leverans vid åtta veckors ålder ska de vara avvanda så att de är vana vid och klarar att äta annan mat. Ett tips är att alltid skriva en detaljerad matlista till valpköparna där det framgår vad valparna är vana vid för foder och exakt hur mycket bör man ge till valpen fram till den växt klart.

Vanligt att valpar är lite väl runda

Ett vanligt problem är att uppfödare faktiskt håller valpar lite väl runda. Redan under de första veckorna hos dig så kan du påverka hundens tillväxt positivt eller negativt. Valpar, särskilt av stora raser, kan drivas att växa för fort genom att man ger dem för mycket mat, och man ökar då risken för vissa skelettsjukdomar. Vi vet också att hundar som hålls slanka lever två år längre än hundar som hålls tjocka. Håll valpen slank så kommer du som uppfödare att ha gjort ditt för att valpen ska leva ett friskare och även längre liv. 

 

Marie Sallander
Agronomie doktor

Specialist hundars och katters kost, motion och därtill relaterade sjukdomar
www.sallanderconsulting.com