Ny undersökning om sällskapsdjur

Svenska Kennelklubben har tillsammans med Agria Djurförsäkring och Royal Canin låtit undersökningsföretaget Novus ställa frågor kring sällskapsdjur till närmare 4 500 svenskar. Enligt undersökningen har 34 procent av hushållen sällskapsdjur. Allra vanligast är att ha en katt, som finns i 20 procent av hushållen, medan det finns hundar i 15 procent av hushållen.

Katterna blir äldre

De svenska katterna och hundarna blir inte bara fler utan också allt äldre. Liknande undersökningar har gjorts tidigare och trenden är tydlig sedan 1998. Orsakerna tros vara flera. Antalet försäkrade djur i kombination med förbättrad veterinärvård gör att fler katter och hundar kan leva ett längre och friskare liv.

Undersökningen visar att nära 100 procent av Sveriges katter och hundar huvudsakligen äter djurmat och de allra flesta äter torrfoder. Andelen katter som regelbundet också äter konserverad våtmat/burkmat är fyra gånger större än andelen hundar som gör det.

 

Vid jämförelsen mellan undersökningarna 2012 och 2017 visar resultaten på tydliga trender att hundarna blir fler och äldre, även om skillnaderna inte är statistiskt säkerställda. Undersökningen är genomförd med webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Intervjuerna genomfördes under perioden 23 maj – 13 juni 2017 med en deltagarfrekvens om 63 %.