Neonataler

Kattungar räknas ofta som neonataler upp till ungefär 2-3 veckors ålder. Men deras förmåga att hålla kroppstemperaturen uppe, termoregleringen, är inte fullt utvecklad förrän vid ungefär 6 veckors ålder. Njurar och lever fungerar inte fullt ut förrän vid tidigast 8 - 12 veckors ålder. Neonataler löper även betydligt högre risk för att drabbas av för lågt blodsocker eftersom de har låga reserver och snabb energiomsättning. En frisk kattunge kan upprätthålla sina blodsockernivåer i ungefär ett dygn utan att dia, men en kattunge med kräkning och diarré tappar blodsockernivåerna betydligt snabbare.

Mag-tarmkanalen hos kattungar

Mag-tarmkanalen innehåller inga bakterier när kattungen föds. Därför måste en normalflora bildas under de första dygnen i kattungens liv. Kattungen bildar denna normalflora med hjälp av omgivningsbakterier och framförallt med hjälp av kattans bakterieflora. Normalfloran hjälper sedan till att skydda kattungen från infektioner i tarmen. Kattungen har ett mindre surt pH i magsäcken, en långsammare och svagare muskelaktivitet och ett lägre blodflöde i tarmen än en vuxen katt vilket gör kattungens mag-tarmkanal mycket känsligare för störning. Stor försiktighet med mediciner och tillskott bör därför iakttagas och noggrann hygien upprätthållas.

Nyfödda kattungar har ett omoget immunförsvar

Neonataler och kattungar har ett omoget immunförsvar och är därför mer infektionskänsliga än vuxna katter. Kattungar får dock ett viktigt första skydd av sin mamma via den första råmjölken. Kattungar är helt beroende av de antikroppar de får via råmjölken eftersom de nästan inte får några antikroppar via moderkakan, till skillnad från oss människor. Antikropparna verkar även på plats i tarmen och motverkar diarré och infektion där.

Kattungar måste få i sig råmjölk inom 16 timmar från födseln, sedan kan tarmen inte längre ta upp antikropparna och kattan övergår till att producera vanlig mjölk. Antikropparna finns sedan kvar i kattungens blod i 6-16 veckor beroende på typ av antikropp. Kattungar har därför ytterligare en period med ökad infektionskänslighet under den period då de antikroppar de fått från mamman börjar brytas ner.

Tillskottsnäring

Tillskottsnäring behövs när en eller flera av kattungarna inte går upp i vikt som de ska. Kattungar väger runt 80-120 gram vi födseln och går upp ungefär 70-100 gram per vecka. När tillskottsnäring används är det viktigt att använda tillskott avsett för katt med rätt proportion mellan fett, protein, socker och vätska. Över- eller underutfodring är de vanligaste problemen. Överutfodring resulterar ofta i diarré medan underutfodring ger uttorkning och utebliven viktuppgång.  Om kattan inte stimulerar kattungen till att kissa och bajsa måste detta göras manuellt. Om kattungen inte bajsar kan det tyda på förstoppning, missbildning eller medfödd brist på sköldkörtelhormon. Sist men inte minst är det viktigt att kattungen inte är nedkyld vid matning. Är kattungen nedkyld stannar mag-tarmkanalen och kattungen kan kräkas och få ner mjölk i lungorna och få lunginflammation.