Mer energi & näring redan innan katten paras  

Några veckor innan det är dags att para katthonan är det dags att byta till ett foder med mer energi än det du har i vanliga fall. En dräktig och digivande katthona och kattungarna behöver även mer av alla näringsämnen än en vuxen katt.

Se därför till att du redan innan dräktigheten byter till ett foder som är ett ”helfoder för dräktiga och digivande katter” eller ”helfoder för kattungar”. Då vet du att fodret räcker både till katthonans behov under dräktigheten och till den krävande digivningen. Senare kan också kattungarna äta samma foder.

Hur mycket mer mat behöver en dräktig katt?

Runt parningen och den första veckan av dräktigheten behöver katthonan lika mycket mat som vanligt. Från och med den andra veckan ökar hennes behov successivt tills det är dags att föda. Från andra veckan av dräktigheten ska du successivt öka mängden mat så att honan vid födseln av kattungarna äter 25-50% mer än normalt.

Exakt hur mycket mer mat man ska ge är beroende på honans aktivitetsnivå, storlek och hur många kattungar hon har i magen. En bra måttstock är att katthonan under dräktigheten bör öka max 25% i vikt och ha lite extra hull, men inte vara alltför tjock. Denna extra kroppsvikt tappar hon under digivningen.

Utöver ett helfoder ska katthonan ha fri tillgång vatten, men inga andra tillskottspreparat såsom extra vitaminer eller mineraler behövs.

Att ge ett vanligt vuxenfoder är en risk 

Det räcker inte näringsmässigt att ge katthonan ett foder som heter ”helfoder för vuxna” under vare sig dräktighet eller digivning. Ett sådant vuxenfoder har oftast för låg energi och för lite av många näringsämnen så att det inte räcker för en dräktig och digivande katthona.

Det finns då en stor risk för att katthonan i slutet av dräktigheten inte klarar av att försörja sig på fodret, eftersom hon har fullt med ungar i magen och inte har plats för stora mängder utan behöver mer koncentrerad mat.

Upp till tredubbel ranson när honkatten ger di

När kattungarna är födda och mjölken ska rinna till ökar honans energibehov ordentligt. Du kan ge henne samma foder som hon ätit sedan innan hon parades, men nu ska hon äta mycket större mängder. Hur mycket extra mat katthonan behöver beror på hennes hull, aktivitet och hur många kattungar hon fått. En katthona med en medelstor kull behöver ungefär 50 % extra mat än normalt under första veckan, dubbel mängd andra veckan, och ungefär tredubbel ranson under tredje och fjärde digivningsveckan då hon mjölkar som mest.

Ge som tidigare fodret så att den nyblivna kattmamman kan äta dygnet runt när de passar henne. Fördela maten på 3-5 små måltider per dag och utfodra henne avskild från kattungarna. Färskt vatten som byts minst en gång per dag är viktigt, särskilt som att många katter låter bli att dricka smutsigt eller gammalt vatten.

Återgå till vanligt foder

I samband med att kattungarna ska avvänjas börjar man minska mängden foder till katthonan successivt. Fortsätt gärna med högenergifodret ända tills kattungarna levererats, och först därefter är det dags att återgå till det vanliga vuxenfoder man brukar ge katthonan när hon inte har kattungar.

Är hon väldigt smal kan man fortsätta med detta foder även några veckor eller månader efter leverans tills hon återhämtat sig och börja hitta formen igen.

Kattungar ska avvänjas långsamt

Vid ungefär fyra veckors ålder brukar avvänjning av de små kattungarna börja så smått, men de måste få fortsätta dia och umgås med sin mamma fram till leverans vid 12 veckors ålder. 

Kattungarna kan ges väl uppblött torrfoder eller konserv som avvänjningsmat. Om man ger kattungarna bara köttfärs eller äggula som prova-på-mat, måste man tänka på att denna typ av mat bara kan ges högst ett par dagar som enda mat. Det ger inte kattungarna all den näring de behöver. Man kan även ge hemlagad kattmat men då behöver man försäkra sig om att fodret är ett korrekt sammansatt foder.

Kattungarna bör medan de fortfarande diar även få börja prova torrt foder som de kan gå och äta flera gånger per dag. De bör även vänjas vid att få t.ex. burkmat ca fyra gånger om dagen. Ett tips till er uppfödare är att alltid skriva en detaljerad matlista till köparna där det framgår vad kattungarna är vana vid för foder och exakt hur mycket man bör ge till kattungen i olika åldrar fram till den växt klart.

En slank katt lever längre

Redan hos dig som uppfödare så kan du se till att hålla igen något på mängden foder - kattungarna behöver inte vara runda som små bollar. Det finns studier på hundar där man sett att de som hålls slanka lever i genomsnitt två år längre än de som hålls tjocka.

Även om vi inte har motsvarande studier på katt, vet vi att även katter förväntas leva kortare och drabbas av olika vällevnadssjukdomar om de är för tjocka. Du som uppfödare kan därför hjälpa dina köpare att få behålla din katt längre i livet med hälsan i behåll om du lär dem hur en lagom slank katt ser ut.

 

Marie Sallander
Agronomie doktor

Specialist hundars och katters kost, motion och därtill relaterade sjukdomar
www.sallanderconsulting.com